עדכונים בתחום המים - ינואר 2013 (עדכון שני)
בחוזר עדכון בדבר מניות ג' במקורות הארכת מועד לטיפול, דיווחים לרשות המים על הקצאה וצריכה ב- 2012 ומידע על תיקון תעריף למים לתעשייה, לספק שאינו חברה (שאינו תאגיד מים וביוב לפי חוק תאגיד מים וביוב).
עדכונים בתחום המים - ינואר 2013 (עדכון שני)
30/1/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570