ישראל-סין - מסלול תמיכה במחקר ופיתוח
בחוזר עדכון בדבר קול קורא שני שיצא במסגרת תכנית לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח תעשייתי בין ישראל לסין. התכנית פועלת מטעם מתימו"פ ישראל ומשרד המדע והטכנולוגיה (MOST) הסיני, ומעניקה תמיכה לתכניות מו"פ משותפות לחברות ישראלית וסיניות המובילות לצמיחה כלכלית ורווחה חברתית בשתי המדינות.
ישראל-סין - מסלול תמיכה במחקר ופיתוח
23/1/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570