ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2013 - עדכונים
החל מרבעון ינואר 2013 חלו שינויים בנתוני הדיווח לביטוח לאומי, בשיעורי דמי הביטוח ייחולו שינויים רק בחלקו של המעסיק בשיעור המלא. אין שינוי בשכר המינימום.
ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2013 - עדכונים
20/1/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570