עדכונים בתחום המים - ינואר 2013
בחוזר עדכון בדבר תעריפי מים חדשים ותעריפי היטלי הפקה לבית וכן תזכורת לגבי מניות ג' של מקורות והזמנה לספקי מים – תיקון דיווחים על שנת 2012.
עדכונים בתחום המים - ינואר 2013
20/1/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570