הקלות נוספות בעניין חישוב מאוחד
לאחרונה החליטה רשות המסים על הרחבת הקלות המס בחישוב מאוחד לבני זוג העובדים בעסק בבעלותם המשותפת או בבעלות אחד מהם, שדרשו חישוב מס נפרד. פרטים בחוזר.
הקלות נוספות בעניין חישוב מאוחד
16/1/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570