תכנית סיוע לתעשייה מסורתית - מתכונת 2013
החל מיום 1 בינואר 2013 הותחל בסבב נוסף של תכנית הסיוע למחקר ופיתוח בתעשייה מסורתית מאת המדען הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. פרטים בחוזר.
תכנית סיוע לתעשייה מסורתית - מתכונת 2013
15/1/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570