פיצויים בשל נזק עקיף עקב מבצע "עמוד ענן"
רשות המסים פרסמה את התקנות המפרטות את אופן חישוב הפיצוי המגיע לניזוק ואת הטפסים הדרושים לקבלת הפיצוי בגין נזק עקיף. פרטים בחוזר.
פיצויים בשל נזק עקיף עקב מבצע "עמוד ענן"
10/1/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570