החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - הבהרות
בהמשך לחוזרנו 108/12 ובעקבות שאלות רבות שעלו בנוגע לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, שנכנס לתוקפו ביוני 2012 – בחוזר הבהרות לגבי מספר נושאים העולים מהחוק.
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - הבהרות
3/1/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570