משיכת פנסיה - בחינת כדאיות כלכלית ומיצוי הטבות המס
לאחרונה חלו מספר שינויים והתפתחויות בשוק הפנסיה ובתקנות המיסוי, אשר מעלות שאלה מהותית - מהו העיתוי הנכון למשיכת פנסיה בקיבוץ ומהי הדרך הנכונה לעשות זאת? בחוזר עיקרי הנושאים, בהיבטים המיסויים והכלכליים, המשפיעים על המהלך וכן המלצות מה רצוי לעשות.
משיכת פנסיה - בחינת כדאיות כלכלית ומיצוי הטבות המס
1/1/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570