הארכת משך הקלות המס למגזר החקלאי
בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, עקב התפזרות הכנסת לקראת הבחירות - הוארך תוקף תקנות "הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים" באופן אוטומטי עד ליום ה-5 במאי 2013. למרות הארכת ההקלות במס מטה הסדר הקיבוצים מפסיק להתנהל במתכונתו הנוכחית.
הארכת משך הקלות המס למגזר החקלאי
27/12/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570