עדכונים בתחום המים - דצמבר 2012 (עדכון שני)
בחוזר עדכונים באשר לתעריפי המים השונים האמורים להיכנס לתוקפם החל מיום 1 בינואר 2013, זאת לאחר שאושרו על ידי מועצת הרשות למים וביוב, בישיבתה מיום 20 בדצמבר 2012.
עדכונים בתחום המים - דצמבר 2012 (עדכון שני)
26/12/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570