עדכונים בתחום המים - דצמבר 2012
בחוזר למנויים עדכון בדבר פרסום מאתמול (11/12/12), באתר של חברת מקורות בהקשר למיידע הרלבנטי בסוגיית מניות ג' של החברה, הנמצאות בידי הציבור, וכן הנחיות כיצד לממש את הזכאות הכספית עליהן. כמו כן, בחוזר מידע על ייקור המים הצפוי ב-1 לינואר 2013.
10/1/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570