תנאים להתערבות בג"צ בהחלטות רשם האגודות
בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, קבע לאחרונה כי התערבות בג"צ בהחלטות רשם האגודות השיתופיות מצומצמת ומוגבלת למצבים בהם נפלה טעות מהותית בהחלטת הרשם, או כאשר שיקולי צדק מחייבים זאת.
תנאים להתערבות בג"צ בהחלטות רשם האגודות
4/12/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570