מסלולי סיוע נוספים לקליטת עובדים
בימים אלו פורסמו שלושה מסלולים חדשים לתמיכה בקליטת עובדים, כאשר לכל מסלול ייחודיות משל עצמו. המתודולוגיה לקבלת הסיוע לקליטת עובדים היא בדומה למסלולי התעסוקה הקודמים שמענקים השתתפות בשכרם של העובדים וזאת בדרך של הגשת בקשה והתמודדות באמצעות מכרז. פרטים בחוזר.
מסלולי סיוע נוספים לקליטת עובדים
22/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570