עדכונים בתחום המים - נובמבר 2012
בחוזר למנויים עדכון בדבר מניות ג' במקורות, תוכניות רשות המים לראשית 2013 ותזכורת על דוחות שימוש במים לסוף שנת 2012.
עדכונים בתחום המים - נובמבר 2012
22/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570