מחלק חשמל היסטורי - הכנסת חברת חשמל לשטח הקיבוץ
ביום 20 בנובמבר 2012, קיימה התנועה הקיבוצית כנס בנושא ביחד עם חח"י, בעקבותיו נשאלנו על ידי קיבוצים רבים לגבי עמדתנו בנושא הכנסת חברת חשמל לשטח הקיבוץ. פרטים בחוזר.
מחלק חשמל היסטורי - הכנסת חברת חשמל לשטח הקיבוץ
21/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570