ישראל-ליטא - תוכנית תמיכה במחקר ופתוח
קול קורא חדש יצא במסגרת תוכנית לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח תעשייתי בין ישראל לליטא. התוכנית הושקה על ידי המדען הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בישראל ו- MITA (סוכנות למדע, חדשנות וטכנולוגיה בליטא), במטרה לתמוך במחקר ופיתוח תעשייתי ולקדם שיתוף פעולה בין המדינות. בחוזר עיקרי הקול הקורא.
ישראל-ליטא - תוכנית תמיכה במחקר ופתוח
12/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570