דוח מס משוער לסוף שנת המס 2012
כמידי שנה אנו נערכים לתום שנת המס. גם השנה תכלול ההערכות ימי עיון, הפקת דיסק (הכולל תמציות חוזרים אותם פרסמנו במהלך השנה החולפת, הנחיות לגבי חישובי מס ועדכוני סכומי ניכויים וזיכויים ממס הכנסה לתום שנת המס), וכן ליווי והדרכת הקיבוצים ותאגידיהם בעריכת דוחות מס משוערים לשנת 2012.
דוח מס משוער לסוף שנת המס 2012
12/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570