מיסוי קצבאות ומענקים שנתקבלו עקב פרישה
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מרחיב את מסגרת הטבות המס הפנסיוניות בגין הפקדות / תקבולים מאפיקים פנסיוניים, כולל ההטבות הניתנות בעת משיכת כספים באפיק החיסכון לקצבה. בחוזר עיקרי התיקון.
מיסוי קצבאות ומענקים שנתקבלו עקב פרישה
6/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570