היבטי מס בחלוקת כספי נאמנות הטוענים לחברות בקבוצת תנובה
בתחילת חודש נובמבר 2012 יתקיימו אסיפות של כלל החברים המקוריים בקבוצת תנובה. מטרת האסיפות אישור הסדר, שבסופו יחולקו מרבית כספי נאמנות הטוענים לחברות בקבוצת תנובה, לחברים שהיו בתנובה במועד השלמת העסקה. יודגש, כי חלוקת כספיים מכספי הנאמנות, לכלל החברים שהיו בתנובה במועד השלמת העסקה בשנת 2008, הינה אירוע מס. בחוזר עיקרי היבטי המס בחלוקת הכספים.
היבטי מס בחלוקת כספי נאמנות הטוענים לחברות בקבוצת תנובה
29/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570