יצור חשמל סולארי לצריכה עצמית בשיטת "מונה נטו"
ביום 16 באוקטובר 2012, פרסמה הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל (להלן "רשות החשמל"), מסמך לשימוע, העוסק בהסדרה של יצור חשמל לצריכה עצמית באמצעות מערכות סולאריות. בחוזר עקרונות ההצעה, נקודות שנדרשת בגינן הבהרה, היבטים כלכליים והמלצות.
יצור חשמל סולארי לצריכה עצמית בשיטת "מונה נטו"
29/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570