עדכונים בתחום המים - אוקטובר 2012
בחוזר למנויים תזכורת בדבר הדיווח על ה"כמות מוכרת"- מים לצריכה ביתית בישוב מתוכנן לשנת 2013, מידע נוסף על הקצאות מים לחקלאות לשנת 2013, מידע על חובת דיווח של ספקי קולחין ותזכורת בדבר בדיקת חשבונות מים לבית לשנת 2012.
עדכונים בתחום המים - אוקטובר 2012
28/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570