תזכורת - תוכנית לקידום הסחר עם הודו וסין - תאריך אחרון להגשת הבקשות הינו 11 בנובמבר 2012
משרד התעשייה והמסחר הוציא בימים אלו קול קורא שלישי להשתתפות בתכונית הודו סין. מטרת התכנית והפעילות לשמה מיועד הסיוע, הינה הקמת נציגות שיווקית במדינות היעד, וכן פעולות הדרושות להתאמת המוצר/שירות לצרכי השוק הנ"ל. בחוזר עיקרי הסיוע על פי התוכנית.
תזכורת - תוכנית לקידום הסחר עם הודו וסין - תאריך אחרון להגשת הבקשות הינו 11 בנובמבר 2012
12/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570