תכנית תנופה - סיוע למיזמים טכנולוגיים מתחילים
המדען הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה פועל באמצעות תכנית תנופה לקידום יזמים ותאגידי הזנק בראשית דרכם, המעוניינים להביא רעיון טכנולוגי חדש לידי מימוש תעשייתי. במסגרת התכנית ניתן סיוע ליזמים ותאגידים חדשים, לצורך הוכחת התכנות טכנולוגית וישימות עסקית של הרעיון ולהגנה על הקניין הרוחני של היזמים. בחוזר עיקרי התכנית.
תכנית תנופה - סיוע למיזמים טכנולוגיים מתחילים
12/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570