ביטוח לאומי - רבעון אוקטובר 2012 - שינויים בשכר המינימום
החל מרבעון אוקטובר 2012 חל עדכון בשכר המינימום במשק ל-4,300 ש"ח (במקום 4,100 ש"ח). בשיעורי דמי הביטוח הלאומי לא חל כל שינוי. כתוצאה מהשינוי בשכר המינימום חלו שינויים בבסיסים לתשלום דמי ביטוח לאומי, כמפורט בחוזר.
ביטוח לאומי - רבעון אוקטובר 2012 - שינויים בשכר המינימום
10/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570