עדכונים בתחום המים - ספטמבר 2012
בחוזר למנויים עדכון בדבר הקצאות מים שפירים לחקלאות לשנת 2013, תיקון מספר 25 לחוק המים, ייקור בלתי מוסבר בתעריפי המים ודווח על צריכה ביתית לקראת 2013.
עדכונים בתחום המים - ספטמבר 2012
24/9/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570