החלטת ממ"י 3209: גידול בעלי חיים שלא למטרות ייצור מזון
בהחלטה זו אישרה הנהלת המינהל את הצעת מנהלת האגף החקלאי להכיר בגידול בעלי חיים, שלא למטרות מזון כפעילות מסחרית ולא כפעילות חקלאית.
החלטת ממ"י 3209: גידול בעלי חיים שלא למטרות ייצור מזון
20/9/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570