ישראל-ארגנטינה - תוכנית תמיכה במחקר ופתוח
במסגרת תכנית לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח תעשייתי בין ישראל לארגנטינה יצא קול קורא חמישי. התכנית מעניקה תמיכה לפרויקטים משותפים של חברות ישראלית וארגנטינאיות לפיתוח של מוצר/תהליך חדשני, בעלי פוטנציאל עסקי גבוה בשווקים הגלובאליים. בחוזר עיקרי הקול הקורא.
ישראל-ארגנטינה - תוכנית תמיכה במחקר ופתוח
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570