מימון פיתוח מוצרים על ידי קרן BIRD
בחוזר עדכון בדבר קול קורא שפורסם על ידי קרן BIRD, בדבר מימון תוכניות מחקר ופיתוח משותפות, של תאגידים ישראלים ואמריקאים. הקרן תתמוך בפיתוח משותף של מוצרים או טכנולוגיות, בעלי חדשנות ניכרת ופוטנציאל שיווקי גבוהה.
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570