עדכונים בתחום המים - אוגוסט 2012
בחוזר למנויים עדכון בנושא "הסכם המים", פרטים בדבר תעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש ומידע על הסכם הפרשה בנושא מניות ג' במקורות.
עדכונים בתחום המים - אוגוסט 2012
26/8/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570