הנחיית מ"ה בדבר חישוב מס מאוחד לבני זוג העובדים יחד - בעקבות פס"ד מלכיאלי
בעקבות פסק הדין מלכיאלי בעליון, פרסמה לאחרונה רשות המסים הנחיה בדבר אופן חישוב מאוחד לבני זוג העובדים יחד - הן לגבי שנות מס קודמות והן לגבי שנת 2012 ואילך.
הנחיית מ"ה בדבר חישוב מס מאוחד לבני זוג העובדים יחד - בעקבות פס"ד מלכיאלי
23/8/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570