חוזר אנרגיה סולארית - אוגוסט 2012
לאור ההתפתחויות החלות בשוק האנרגיה הסולארית בישראל, בחוזר תמצית סקירה של המצב בשוק הסולארי בישראל ובתנועה הקיבוצית, נכון להיום.
חוזר אנרגיה סולארית - אוגוסט 2012
29/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570