התחייבויות כספיות למדען הראשי ממשיכות להצטבר
במידה וקיבלתם בעבר השתתפות בהוצאות למחקר ופיתוח מהמדען הראשי בישראל ותיק התוכנית לא נסגר, או שהנכם משלמים תמלוגים באופן שוטף - החוב בגין הסיוע עדיין קיים והוא משוערך מידי שנה עם הצמדה וריבית, וכן הוא נתון לביקורת תמלוגים. פרטים בחוזר.
התחייבויות כספיות למדען הראשי ממשיכות להצטבר
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570