שיעור המע"מ יועלה ל-17% החל מיום ה-1 בספטמבר 2012
ביום 2 לאוגוסט 2012 פורסם צו מס ערך מוסף ובו נקבע שהחל מיום 1 בספטמבר 2012 שיעור המע"מ על עסקאות ועל יבוא טובין יהיה 17% (במקום 16% הנהוגים כיום). בחוזר פירוט אודות משמעויות השינוי של העלאת שיעור המע"מ, בכדי שתוכלו להיערך בהתאם.
שיעור המע"מ יועלה ל-17% החל מיום ה-1 בספטמבר 2012
19/8/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570