ביטוח לאומי - שינויים בדיווח דוחות קוד 6 ו-7 בקיבוצים
בעקבות דרישת המוסד לביטוח לאומי, החל מדוח יולי 2012 יבוטלו דוחות החיוב/זיכוי בקוד 6 ו-7 ובכך יתבטל הצורך לשלוח לסניף המוסד לביטוח לאומי את דוחות ההחזרים בקוד 7. פרטים נוספים בחוזר.
ביטוח לאומי - שינויים בדיווח דוחות קוד 6 ו-7 בקיבוצים
24/7/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570