עדכונים בתחום המים - יולי 2012
בחוזר למנויים פרטים בדבר תעריפי המים חדשים (החל מיום 1 ביולי 2012 ), כולל טבלה המפרטת את התעריפים החדשים, תזכורת בדבר תוספות מים לחקלאות ל-2012 וכן פרטים על הטבות לאוכלוסיות מיוחדות בתעריפי המים.
עדכונים בתחום המים - יולי 2012
18/7/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570