מתן הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות
ועדת הכספים של הכנסת החליטה על הענקת הטבה בחשבון המים, לנזקקים, על ידי תוספת של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הבסיסי. משמעות ההטבה היא הכפלת הכמות המוכרת בתעריף הנמוך לחודש. בחוזר פירוט קבוצות האוכלוסיות הזכאיות לקבלת ההטבה ופרטים נוספים על ההטבה.
מתן הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות
15/7/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570