האם "התיישנות" הפסד - היא מהמועד שבו הנישום מבקש לעשות בו שימוש
בית המשפט המחוזי קבע, כי בגין הפסד, שמקורו בעסקה מלאכותית, לא תחול התיישנות על שומה בהפסד - שכן בחינת "התיישנות הפסד" - תהיה מהמועד בו ביקש הנישום לעשות בו שימוש.
האם "התיישנות" הפסד - היא מהמועד שבו הנישום מבקש לעשות בו שימוש
28/6/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570