ביהמ"ש העליון חזר וקבע: שכירות במסגרת דיור מוגן - חייבת במע"מ
השאלה, האם שירותי דיור מוגן חייבים במס ערך מוסף או זכאים לפטור כעסקת שכירות - נדונה בבג"צ. בפסק הדין נקבע, כי לאור מהות הזכות הנרכשת והתכלית הניצבת בבסיס הפטור, עסקה לדיור מוגן אינה חוסה תחת הפטור של שכירות מגורים. בעקבות פסיקה זו הוגשה עתירה לדיון נוסף. בית המשפט העליון דחה עתירה זו.
ביהמ"ש העליון חזר וקבע: שכירות במסגרת דיור מוגן - חייבת במע"מ
27/6/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570