תמיכה לעידוד השיווק בחו"ל
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, מפעילה קרן באמצעותה ניתנת השתתפות חלקית בהוצאות כספיות של תאגידים שנועדות לפעילות שיווק של מוצר בחו"ל. בחוזר פרטי הסיוע אותו מציעה הקרן.
תמיכה לעידוד השיווק בחו"ל
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570