תזכורת - מענקים להגדלת הפריון של מפעלים שעיקר מכירותיהם בישראל
בהודעת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה נקבע, כי המועד האחרון להגשת הבקשות הינו 18 ביולי 2012, עד השעה 12:00.
תזכורת - מענקים להגדלת הפריון של מפעלים שעיקר מכירותיהם בישראל
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570