חלוקת חשמל בקיבוצים - מצב קיים ואתגרים לעתיד
בחוזר סקירה של מצב ביצוע המתווה בתנועה הקיבוצית, נכון להיום, ואתגרים עתידיים הצפויים לחברות החלוקה.
חלוקת חשמל בקיבוצים - מצב קיים ואתגרים לעתיד
29/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570