תוכנית לקידום הסחר עם הודו וסין
משרד התעשייה והמסחר הוציא בימים אלו קול קורא שני להשתתפות בפרויקט קידום הסחר עם הודו וסין. פרטים בחוזר. יודגש, כי המועד האחרון להגשת הבקשות הינו 3 ביולי 2012.
תוכנית לקידום הסחר עם הודו וסין
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570