ניהול תשתיות בקיבוצים
בתקופה האחרונה, קיבוצים רבים בוחנים חלופות למודל כולל לשדרוג ולניהול השוטף של תחום התשתיות (תשתיות חשמל, מים וביוב, תקשורת ותשתיות פיסיות). זאת, בין השאר, כתוצאה מההתפתחויות במציאות העסקית והרגולטורית. בחוזר פירוט בנוגע למודלים שונים לניהול תשתיות.
29/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570