קול קורא לשיתופי פעולה טכנולוגיים עם מדינות שונות
בחוזר עדכון בדבר פרסום קול קורא לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח עם סין והודו. במסגרת הפרסומים מידע על תוכניות דו לאומיות, שנפתחו במאי השנה, לשיתוף במחקר ופיתוח בין תאגידים ישראליים לתאגידים במדינות אלו.
קול קורא לשיתופי פעולה טכנולוגיים עם מדינות שונות
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570