כשאין דיווח מלא על עסקה - אין התיישנות על שומה
בית המשפט העליון קבע, כי שינוי עסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי, לעסקת מכר מלא, הינה בבחינת עסקה חדשה שיש לדווח עליה לרשויות המס.
כשאין דיווח מלא על עסקה - אין התיישנות על שומה
31/5/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570