פטור לנכה בגין יגיעה אישית
לאחרונה קבע בית המשפט המחוזי, כי בהתאם להלכת אידר: "כדי ליהנות מהפטור צריך הנישום להראות יגיעה אישית משלו, דהיינו, פעילות אינדיבידואלית של ממש, שהביאה לצמיחת הכנסה". פרטי המקרה – בחוזר.
פטור לנכה בגין יגיעה אישית
15/5/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570