תאגוד נדל"ן בקיבוצים
קיבוצים רבים מבצעים או מבקשים לבצע מהלך של שינוי המבנה הארגוני - תאגידי של הקיבוץ, כחלק ממהלך חברתי או כחלק ממהלך כלכלי ארגוני. במסגרת עדכון המבנה הארגוני, ישנם קיבוצים המבקשים להעביר אחזקות בנדל"ן, מהקיבוץ לתאגידים שבשליטת הקיבוץ. על יתרונות וחסרונות אפשריים והשלכות המהלך - בחוזר.
תאגוד נדל"ן בקיבוצים
10/5/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570