תמיכות משרד התשתיות במו"פ ובפרויקטי חלוץ והדגמה בתחום האנרגיה
בתחילת אפריל 2012, פרסם משרד האנרגיה והמים שני מכרזים לתמיכה כספית בפרויקטים, שמשלבים מחקר, פיתוח וטכנולוגיה בתחומים שונים של התייעלות אנרגטית. תחומי התמיכה שהוגדרו כוללים: תחליפי נפט לתחבורה, פרויקטים של התייעלות אנרגטית, אנרגיה מתחדשת כגון שמש ורוח, אגירת אנרגיה, אנרגיה במשק המים ועוד.
תמיכות משרד התשתיות במו"פ ובפרויקטי חלוץ והדגמה בתחום האנרגיה
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570