עמותות - תזכורת והנחיות בדבר הגשת דוחות ובקשה לניהול תקין
ברצוננו להזכירכם, כי בהתאם לחוק העמותות - על עמותה להגיש דוח כספי ומילולי, לא יאוחר מיום ה-30 ביוני בשנה שלאחר התקופה המדווחת. כמו כן, כמדי שנה, עמותות המבקשות תמיכה מהמדינה, צריכות לקבל אישור בדבר ניהולן התקין מרשם העמותות.
פרטים נוספים – בחוזר.
עמותות - תזכורת והנחיות בדבר הגשת דוחות ובקשה לניהול תקין
29/4/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570